Arbetsprover

Här finns ett par prov på olika översättningar vi gjort. Varje pdf innehåller en liten bit av källtexten samt översättning av motsvarande stycke.