Om oss

Malin Hjalmarsson
Källspråk: japanska, engelska och danska
Målspråk: svenska.

Malin har Cambridge-certifikat i engelska och en kandidatexamen i japanska. Dessutom har hon studerat allt från historia och lingvistik till matematik och fysik. Malins specialområden inkluderar bland annat TV- och datorspel, historia, vetenskap och teknik.

Cecilia Rydefalk
Källspråk: japanska och engelska
Målspråk: svenska

Cecilia har en kandidatexamen i japanska och har även studerat maskinteknik på KTH. Hon har även studerat historia, samhällskunskap och populärkultur med fokus på Japan. Hennes specialområden inkluderar bland annat historia, populärkultur och teknik.

Nikki Torres
Källspråk: japanska, engelska, svenska och spanska
Målspråk: svenska och spanska

Nikki har studerat översättning och japanska vid Stockholms universitet. Hennes modersmål är både svenska och spanska. Utöver språkstudier har hon också studier inom kultur- och idéhistoria med fokus på japansk och europeisk kultur. Hon översätter spel, bruksanvisningar, turistbroschyrer, uppsatser och skönlitteratur.