Priser & betalning

Priset för en översättning varierar beroende på texttyp, längd och deadline. Det ligger på ungefär 2 SEK/ord för översättningar från japanska och drygt 1 SEK/ord för övriga språkkombinationer. Det kan dessutom tillkomma extra avgifter för kort deadline, hantering av vissa filformat samt om texten behöver mycket bearbetning före översättning (se även vilka filformat vi hanterar). Kontakta oss för mer exakta uppgifter om våra priser.

Betalning sker medelst faktura och vi innehar F-skattesedel.